איתור ליקויי בניה בשלד המבנה:

מודי אדלר הינו בעל וותק ומוניטין רב, למעלה מ-35 שנה כקבלן וכמהנדס אזרחי, המבצע ביקורת מבנים לאיתור ליקויי בניה בשלד במבנים. בנוסף, הינו משמש כבורר ומומחה מוסמך בפני בתי המשפט בארץ, בתחום איתור ליקויי בניה. חוות הדעת אותן הינו מעניק ללקוחותיו, משמשות כראיות קבילות בכל תביעה וניהול מו"מ. בין לקוחותיו הרבים נמנים מאות לקוחות פרטיים, בעלי דירות ובתים פרטיים, רוכשי דירות יד-שניה, לאחר שיפוץ, קבלנים, אנשי נדל"ן, מוסדות, חברות, ארגונים ועוד.

בדק בית לאיתור ליקויי בניה בשלד נועד לבחון את  איכות וטיב הבניה, לאתר ליקויים הנובעים מבניה רשלנית ובאיכות הנמוכה בניגוד למוגדר בתקנות חוקי הבניה ולנדרש בחוק. ליקויי בנייה בשלד הינם מפגעים בטיחותיים חמורים ביותר ויקרים לתיקון. חלקם עשויים להיות במקרים רבים מסוכנים לחיי היומיומיים במבנה, כל שכן, בעת סכנה – רעידת אדמה, מלחמה וכו'. ישנם ליקויי שלד אשר אינם מהווים סכנה מיידים, אולם ייתכן שהשלכותיהם למצבי סכנה עתידיים ולערכו הנוכחי של הנכס גדולים מאוד.

קבלן ומהנדס אזרחי מוסמך מטעם החוק, מבצע ביקורת מבנים הנדסית לאיתור ליקויי בניה בשלד למבנים ובהם:

  • פריצת יציקות
  • יתדות עקומים
  • סגרגציה- קיני חצץ (התערובת לא נעשתה כמו שצריך והבטון כמו "פורץ" את המרקם הישר)
  • בניית מחיצות שאינה ישרה (עם בטן).
  • המישקים (הרווחים בין הבלוקים) אינם סגורים ויש לסגור אותם בין שני הצדדים.
  • סדקים בקורות
  • חיפויי קירות נופלים
  • מדרגות תלושות מקיר תומך ועוד

מודי אדלר מומחה לביצוע ביקורת מבנים לאיתור ליקויי בניה בשלד, יפעל ללא לאות, בדיוק והקפדה לפרטי פרטים, באמצעות מיטב הציוד הטכנולוגי הנדרש בתחום, במטרה לאתר כל ליקוי ומפגע בנכס. בסיום בדק הבית, יוגש לכם דו"ח חוות דעת מומחה מטעמו, אשר בו יפורט כל ליקוי בניה שאותר בשלד, הדרך לתקנו, עלות תיקונו ושווי הפיצוי בגינו במידה ובלתי ניתן לתקנו.